Hockey Field

PERATURAN-PERATURAN : 

 1. Penyewa-penyewa hanya dibenarkan menggunakan padang setelah membuat tempahan dan pembayaran.
 2. Semua pengguna dikehendaki meninggalkan padang setelah masa sesuatu sesi tamat.
 3. Pengguna harus pastikan kebersihan padang dan semua botol minuman hendaklah dibuang dalam tong sampah yang disediakan.
 4. Pengguna-pengguna dikehendaki bertanggungjawab dan menjaga semua harta benda Pusat Sukan HPTP daripada dirosakkan dan disalahgunakan.
 5. Pihak HPTP tidak bertanggungjawab ke atas keselematan diri, kehilangan serta kerosakan harta benda semasa menggunakan gelanggang.
 6. Pengguna yang melanggar peraturan ini akan dikenakan denda dan akan dilarang menggunakan padang.
 7. Pembatalan penggunaan padang adalah dibawah kuatkuasa pihak Pengurusan Pusat Sukan HPTP.
 8. Kegagalan pengguna/penyewa mematuhi segala syarat-syarat yang disenaraikan boleh mengakibatkan tempahan dibatalkan tanpa sebarang notis.
 9. Pengguna/Penyewa di larang membawa minuman/makanan tidak halal di padang.
 

KEMUDAHAN SUKAN TERBUKA

JENIS FASILITIKELUASAN (M)KADAR SEWAAN
HOKI91.44m x 54.86 mRM50/jam

 

 

Share it now!

BUSINESS HOURS

DAYSTIME
SUNDAY - WEDNESDAY8.00 AM - 5.00 PM
THURSDAY8.00 AM - 4.30 PM
FRIDAY/ SATURDAY/ PUBLIC HOLIDAYCLOSE
BREAK : 1.00 PM - 2.00 PM

OPERATING HOURS

DAYSTIME
SUNDAY - THURSDAY8.00 AM -7.00 PM
FRIDAY/ SATURDAY/ PUBLIC HOLIDAYBASED ON BOOKING

 

Share it now!
KAEDAH PERMOHONAN TEMPAHAN FASILITI SUKAN GUNASAMA
 
1. Pengguna boleh membuat semakan kekosongan dan tempahan melalui talian di nombor 013-725 9307.
2. Bagi aktiviti riadah, pengguna boleh membuat semakan terus kekosongan dan membuat tempahan sebelum aktiviti riadah dijalankan.
3. Bagi penganjuran aktiviti/program sukan berskala besar, permohonan hendaklah melalui surat permohonan rasmi kepada Pengarah/Timbalan Pengarah SPK HPTP (tidak tertakluk kepada aktiviti riadah).
4. Permohonan mestilah mendapat sokongan daripada pihak yang meluluskan berserta surat permohonan.
5. Permohonan bagi aktiviti/ program sukan hendaklah dimajukan seperti ketetapan berikut:
 • Tujuh (7) hari bagi skala kecil
 • Empat Belas (14) hari bagi skala besar.
6. Pembayaran boleh dibuat tiga (3) hari waktu bekerja sebelum aktiviti/ program dijalankan.
 
 

For more information please contact One Stop Centre Helpdesk at:

One Stop Centre Helpdesk
Special Project Section,
Pagoh Higher Education Hub,
Ministry of Education
KM 1, Jalan Panchor
84600, Pagoh, Muar, Johor
Tel: +606 974 2588


 

Share it now!